เครื่องมือของ Photoshop

 

            Photoshop มีเครื่องมือต่างๆ ให้เลือกใช้มากมาย โดยมีการจัดเป็นหมวดหมู่ เครื่องมือต่าง ๆ จะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า Tools box (ด้านซ้ายมือ ถ้าไม่แสดง สามารถคลิกเข้าเมนู Window คลิกเลือก Tools) เราสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่อยู่ใน Tools box ได้โดยการใช้เม้าส์คลิกเลือกเครื่องมือที่ต้องการ หรือกดตัวอักษรที่แป้นคีย์บอร์ด เช่น T หมายถึง Text Tool เป็นต้น

สัญลักษณ์ 
ชื่อ 
           ความหมาย 
Move Tool 
เครื่องมือในการเคลื่อนย้าย Selection, Guide และ Layers  
Marquee
เครื่องมือในการสร้างกรอบ Selection มีหลายรูปแบบให้เลือก (กดปุ่มค้างไว้ โปรแกรมจะแสดงให้ดูทางเลือกอื่น ๆ)
Lasso
เครื่องมือในการสร้าง Selection แบบอิสระ  
Magic wand
เครื่องมือในการสร้าง Selection ในบริเวณที่มีโทนสีเดียวกัน  
Airbrush  
เครื่องมือในการวาดเส้นหรือระบายสีแบบนุ่ม เนียน  
Paintbrush  
เครื่องมือนการวาด หรือระบายสี  
Clone stamp 
เครื่องมือในการสร้างหรือ copy ภาพบางส่วนหรือทั้งหมด (เดิมชื่อ Rubber stamp)
Crop  
เครื่องมือในการเลือกภาพหรือตัดบางส่วน
Erasor  
เครื่องมือในการลบภาพ หรือระบายสีฉากหลัง  
Line
เครื่องมือในการลากเส้น  
Blur  
เครื่องมือในการทำภาพให้เบลอในบริเวณที่ต้องการ  
Dodge  
เครื่องมือในการทำให้ภาพสว่างขึ้นในบริการที่ต้องการ  
Pen 
เครื่องมือในการสร้าง Path เพื่อเพิ่มจุด path สำหรับสร้างแก้ไขภาพ
Text 
เครื่องมือในการสร้างตัวอักษร  
Gradient  
เครื่องมือในการระบายสีแบบไล่โทน หรือเฉดสี 
Eyedropper 
เครื่องมือในการเลือกสี จากสีที่มีอยู่ในภาพ   
Hand
เครื่องมือในการจับภาพ เพื่อเคลื่อนย้าย
Zoom   
เครื่องมือในการย่อหรือขยายภาพ เพื่อการดูเท่านั้น  สามารถคลิกขวา จะมีคำสั่งลัดซ่อนอยู่

คำสั่งใดๆ ก็ตามที่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมเล็กๆ มุมขวาล่างสุด สามารถคลิกและจะได้คำสั่งเพิ่มเติมแสดงออกมา